TMA

Mensen presteren het beste en zijn het meest gelukkig als ze werken vanuit hun drijfveren en talenten. Met de TMA Methode breng ik drijfveren en talenten van medewerkers en teams in kaart. Hiermee kan ik doelgericht werken aan de ontwikkeling van individuele talenten en competenties, teams optimaliseren en leiderschapskwaliteiten versterken. Dit leidt tot een veerkrachtige, gemotiveerde en succesvolle organisatie.

Van talent naar performance met TMA

De TMA Methode is een complete methode voor de selectie, ontwikkeling en beoordeling van medewerkers. Het helpt organisaties bij het optimaliseren van hun menselijk kapitaal en het verbeteren van de performance. Aan de basis van deze methode staat de Talent Motivatie Analyse (TMA). Dit is een krachtig instrument dat inzicht biedt in talenten, motivatie en ontwikkelingsmogelijkheden van individuele medewerkers en teams.

De Theorie van Henry Murray

Psycholoog Henry Murray publiceerde in 1938 een theorie over de menselijke psychogene behoeften. In zijn onderzoek identificeerde hij 22 natuurlijke behoeften die in verschillende mate aanwezig zijn bij individuen. De bevrediging van deze behoeften ligt volgens Murray aan de basis van het menselijk gedrag. De Talent Motivatie Analyse brengt het persoonlijkheidsprofiel van personen in kaart waarin deze natuurlijke behoeften worden vertaald naar drijfveren en talenten.

Individuele drijfveren en talenten

De Talent Motivatie Analyse identificeert 22 innerlijke drijfveren en de bijbehorende 44 talenten. Elke drijfveer bevat twee talenten. Iemand met een hoge behoefte aan de drijfveer sociale empathie kan als inlevend (talent) worden gezien. Iemand die in mindere mate behoefte heeft aan sociale empathie, kan als feitelijk (talent) ervaren worden. In beide gevallen is een talent zichtbaar als het voorkeursgedrag.

Competenties

Competenties vormen de basis van de TMA Methode. Een competentie is een specifieke vaardigheid of bekwaamheid die iemand bezit. Het aanwezige talent vertegenwoordigt iemands natuurlijke aanleg voor een bepaalde competentie en beïnvloedt de ontwikkelbaarheid en effectieve inzet ervan.
Zo zal iemand die zich goed kan inleven (talent) in hoge mate aanleg hebben om goed te kunnen luisteren (competentie).

De TMA methode bevat een lijst met 53 competenties die uitgebreid zijn gevalideerd en gekoppeld aan de talenten. Dit overzicht van TMA Competenties bevat per competentie gedragsvoorbeelden op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Aan elke competentie zijn daarnaast interviewvragen, ontwikkelactiviteiten en coaching adviezen toegevoegd.

Ontwikkelen en matchen

Aan de hand van deze competenties en hun gedragingen kan voor iedere medewerker een passend functieprofiel worden gemaakt. In dit functieprofiel met doorgaans 8-10 competenties zit het door de organisatie gewenste gedrag opgesloten. Zo weet een medewerker precies wat er van hem verwacht wordt en kan HR of de leidinggevende een kandidaat matchen op een bepaalde functie.

Feedback vragen

Medewerkers kunnen ook zelf feedback vragen op hun eigen functioneren. Naast het gewenst- en voorkeursgedrag is er ook het getoond gedrag. Met een 90- of 360 feedback ronde kan de kandidaat inzichtelijk maken in welke mate het gewenste gedrag ook daadwerkelijk getoond wordt. Dit vormt een mooie basis voor een persoonlijk ontwikkelplan.

Hoe werkt de Talent Motivatie Analyse?

De Talent Motivatie Analyse werkt door middel van een vragenlijst die bestaat uit stellingen met eenzelfde sociale wenselijkheid. Kandidaten wordt gevraagd om een keuze te maken uit de stelling die het beste bij hen past. Er zijn dus geen foute antwoorden mogelijk. De Talent Motivatie Analyse wordt online afgenomen en neemt ongeveer een uur in beslag. Na afloop volgt een uitgebreide terugkoppeling van de rapportage met de kandidaat zelf waarin de resultaten worden gevalideerd.
Hier kun je een voorbeeld inzien van de TMA Talentenanalyse rapportage en de Talenten en Competentie rapportage.
Na de TMA Talentenanalyse beschikt de kandidaat over een eigen unieke TMA radar met talenten. In de rapportage staat verder een overzicht van:

Interesse in TMA?

Met de TMA Methode word je niet in een hokje (of kleur!) geplaatst. De Talent Motivatie Analyse visualiseert op een mooie manier alle afzonderlijke drijfveren. Het brengt de unieke talenten van medewerkers in kaart en laat zien vanuit welke competenties medewerkers het meest succesvol kunnen zijn. Met TMA investeer je niet alleen in individuele medewerkers die gelukkiger zijn en beter presteren, maar ook in het succes van effectieve teams die prettiger samenwerken.
Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met mij op voor een TMA advies op maat.

Certificering

Ik ben gecertificeerd TMA Professional (2018) en TMA Team Professional (2023) en heb in de afgelopen jaren ruime ervaring opgebouwd met het uitrollen en toepassen van de TMA Methode in diverse organisaties.