Teamcoaching

Met teamcoaching begeleid ik teams in het bevorderen van effectieve samenwerking, het versterken van teamdynamiek en het optimaliseren van prestaties. Ik werk aan onderling vertrouwen, creëer individuele betrokkenheid, focus op open communicatie en stel gemeenschappelijke doelen. Het resultaat is een veerkrachtig en effectief team dat succesvol en met plezier samenwerkt.
Voor het succes van een effectief team zijn onderling vertrouwen, plezier en gemeenschappelijke doelen van groot belang. In de praktijk hebben teams echter met flink wat uitdagingen te maken. Het ontbreken van onderling vertrouwen in een team leidt vaak tot een gebrek aan openheid, samenwerking en effectieve communicatie. Hierdoor worden de prestaties en de saamhorigheid van het team ondermijnd.

Uitdagingen in teamdynamiek

Er zijn tal van factoren die van invloed zijn op de dynamiek binnen een team. Vroeg of laat kan een team te maken krijgen met de volgende uitdagingen:
Sluimerende onvrede en gebrek aan betrokkenheid kunnen dan de kop opsteken. Met een stuurloos en ineffectief team tot gevolg.

Intake

Voordat ik samen met jouw team aan de slag ga, vindt eerst een grondige intake plaats. Samen bespreken we de uitdagingen waarmee het team te maken heeft.
Bovenstaande vraag ik uit aan de opdrachtgever, maar ook aan de teamleden zelf.

Op basis van deze analyse bepalen we hoe de opdracht eruitziet. Wat is de duur van het traject, welke aanpak past het beste bij jouw team en wat is de eerste stap die we moeten nemen?

Aanpak op maat

Elk team loopt tegen andere uitdagingen aan. Afhankelijk van de leervraag en de samenstelling van het team, ontwikkel ik een traject op maat.
Ik focus op het vertrouwen en de talenten in het team. Vanuit die basis leren we naar elkaar luisteren en elkaar begrijpen. Ik gebruik de theorie van Lencioni en de TMA analyse om de bewustwording van elkaars gedrag en dat van het team te vergroten. Ik werk met creatieve en praktische workshops om het team betrokken te houden.
Teamcoaching vindt plaats in een geschikte ruimte, het liefst een huiskamer setting, waar we zonder afleiding van de dagelijkse storingen kunnen werken.

Het resultaat van teamcoaching

Het is mooi om teams te zien groeien gedurende een traject. Er ontstaat meer bewustzijn van de eigen rol in het team en begrip voor de drijfveren van de andere teamleden.
Het vertrouwen in elkaar groeit. De communicatie verbetert. Men durft elkaar aan te spreken op gedrag en verwachtingen. Teamleden voelen zich meer betrokken bij de doelen en activiteiten van het team. Men denkt in kansen.
Er worden nieuwe afspraken gemaakt voor de toekomst. De samenwerking is constructiever en plezieriger. Dit leidt tot hogere motivatie en inzet.

Lencioni piramide

De piramide van Lencioni beschrijft de vijf frustraties in teamwork. Ik gebruik dit model om teams te begeleiden bij het identificeren en aanpakken van onderliggende problemen die de effectiviteit belemmeren. Denk aan gebrek aan vertrouwen, angst voor confrontatie of het ontbreken van gemeenschappelijke doelen.

“A team is not a group of people who work together. A team is a group of people who trust each other.”

- Simon Sinek

TMA voor teams

Een TMA teamanalyse verschaft inzicht in de knelpunten, sterke punten en ontwikkelingskansen van het team. De TMA teamanalyse combineert de profielen van de individuele teamleden in een overzichtelijk rapport. Zo zie je in één oogopslag waar de teamtalenten schuilen.

FAQ

Hoe weet ik of teamcoaching nodig is voor mijn organisatie?
Teamcoaching kan helpen bij het opbouwen van vertrouwen en respect tussen teamleden, waardoor de samenwerking wordt versterkt. Een team dat niet effectief samenwerkt kan tegen de volgende problemen aanlopen: verminderde productiviteit, gebrek aan communicatie, onuitgesproken conflicten, vermijden of afschuiven van verantwoordelijkheid, gestelde doelen niet halen.
Teamcoaching richt zich op het verbeteren van de samenwerking, communicatie en prestaties van een groep individuen als een team, terwijl individuele coaching gericht is op het begeleiden van een individu om persoonlijke doelen te bereiken, zoals groei, ontwikkeling en vaardigheden op individueel niveau.
Het succes van teamcoaching zal direct zichtbaar zijn in een verbetering van de teamprestaties, zoals verhoogde productiviteit, betere samenwerking en open communicatie. De betrokkenheid van teamleden zal groeien, er zijn minder conflicten en gestelde doelen zullen makkelijker behaald worden.
De coaching van het team vindt plaats in een serie dagdelen of dagen die bestaan uit workshops en trainingen, waarin we met elkaar aan de slag gaan om een teamdoel te bereiken. De investering die ik van het team vraag, is vooral de tijd om betrokken en actief deel te nemen. Ik houd rekening met de drukke agenda’s van de teamleden bij het plannen van de teamdagen. Daarom kan een traject het beste verspreid worden over een aantal maanden.
Teamcoaching is altijd een traject op maat. Het traject bestaat uit teamsessies, workshops, trainingen en individuele gesprekken met de teamleden en leidinggevende. Neem contact met mij op voor de mogelijkheden van teamcoaching.