Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

Mijn ervaring is dat organisaties nog te weinig leven vanuit hun Why. Simon Sinek’s Why is een leidende kracht die leiders en organisaties inzicht geeft in wat hen motiveert en onderscheidt. Ik leer organisaties om te leven vanuit hun kernwaarden met als doel het verhogen van de medewerkersbetrokkenheid, het borgen van een gezonde bedrijfscultuur en het verbeteren van bedrijfsprestaties.

Wat onderscheidt jouw bedrijf?

Niet ieder bedrijf heeft de allure of missie van Apple of Nike, maar ik geloof wel dat ieder bedrijf verplicht is om na te denken over zijn diepere drijfveren en betekenis in de wereld.

Hoe klein en onbetekenend je bedrijf of organisatie ook mag lijken, je bestaat, je levert waarde en bovenal wil je dat jouw klanten en je eigen medewerkers trots zijn op jouw product of dienst.
Daarom is het belangrijk om uit te dragen wat jouw bedrijf drijft en zo bijzonder maakt. Waarom jouw organisatie bestaat.

Start with Why

In zijn boek “Start with Why” legt Simon Sinek uit dat het achterhalen van het ‘waarom’ cruciaal is voor succesvolle bedrijven en leiderschap. Hij betoogt dat inspirerende leiders en organisaties niet beginnen met wat ze doen of hoe ze het doen, maar met waarom ze het doen.
Het ‘waarom’ vertegenwoordigt de diepere drijfveren en overtuigingen die mensen motiveert en verbindt. Hierdoor zijn ze meer betrokken en hebben ze een krachtigere impact op hun eigen geluk en het bedrijfsresultaat.

Fans en ambassadeurs

Ik help jouw organisatie om te leven vanuit een doel en met het bepalen van ambitieuze doelstellingen. Ik focus niet alleen op de ambities van jouw bedrijf, maar ook op de dromen van je medewerkers. Als mensen hun passie kwijt kunnen in hun werk, gaan ze vliegen.

We bepalen de kernwaarden van jouw bedrijf en vertalen deze samen met jouw ambities in een duurzame bedrijfsstrategie en heldere werkafspraken. Het resultaat is een gezonde bedrijfscultuur waarin klanten je fans worden en medewerkers je grootste ambassadeurs.

FAQ

Voor wie is organisatieontwikkeling geschikt?

Organisatieontwikkeling is geschikt voor bedrijven die hun bestaansrecht willen versterken en succesvoller willen zijn door te leven vanuit hun diepste drijfveren en kernwaarden. Hiervoor is een heldere visie nodig op de toekomst en een missie die richting geeft.

Waarom is de missie zo belangrijk voor een bedrijf?

Bedrijven met een duidelijke missie zijn onderscheidend voor hun klanten en creëren een verbindende cultuur voor hun medewerkers, waarin ruimte is voor groei en innovatie. Een missie geeft richting, motiveert medewerkers, verheldert doelstellingen, vormt de identiteit van een organisatie en helpt bij het nemen van beslissingen die de visie ondersteunen.

Wat is het verschil tussen een missie en een visie?

De missie beschrijft de reden van het bestaan, de kernwaarden en de doelgroep van een organisatie. Het beantwoordt de vraag “Waarom bestaan we?” Een visie schetst een toekomstgericht beeld van wat de organisatie wil bereiken op lange termijn. Het beantwoordt de vraag “Hoe ziet de wereld waarin we leven eruit en waar streven we naar?”